top of page
Back Massage

Tarieven Fysiotherapie

 

 

Tarieven Fysiotherapie
Bekijk hier de tarieven die FemmeFit hanteert voor de fysiotherapeutische dienstverlening en lees de informatie over de wijze van vergoeding goed door. FemmeFit kiest er bewust voor om contractvrij te werken en zo meer tijd te hebben voor de cliënt.


Tarieven per consult

  • Intake Fysiotherapie - 45 min                           € 67,50

  • Fysiotherapie - 30 min                                       € 45,-

  • Toeslag bij behandeling aan huis                    € 15,-

       Toeslag bij behandeling aan huis.                               op aanvraag

        > 15 min van de praktijk                                                 

  • Verslaglegging aan derden                              € 75,-

  • Telefonisch consult 15 min                                 € 15,-

  • Niet nagekomen afspraak                                 € 25,-

 

 

 

 


NB. Deze tarieven zijn van toepassing op ongecontracteerde zorg. FemmeFit heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.


BETALEN IS MOGELIJK VIA OVERBOEKING ACHTERAF. JE FACTUUR VOLGT PER MAIL EN KUN JE EVENTUEEL ZELF INDIENEN BIJ JE ZORGVERZEKERAAR ALS 'ONGECONTRACTEERDE" FYSIOTHERAPIE'. LEES VERDER VOOR MEER INFORMATIE.

 

Informatie over de tarieven
Binnen de consultkosten vallen zowel directe- als indirecte tijd. Met de directe tijd wordt de afspraak zelf bedoeld. De indirecte tijd is het voor- en nawerk, bijvoorbeeld extra uitzoekwerk, het opstellen van brieven en het sturen van oefeningen/adviezen per mail. De hoogte van het tarief is gebaseerd op het Kostprijsonderzoek Fysiotherapie door KPMG en GUPTA (2018). De prijzen die zorgverzekeraars als "marktconform" hanteren zijn al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd en voor vrijwel de meeste collega's niet kostendekkend.

Contractvrij werken
FemmeFit heeft heel bewust geen contracten getekend met zorgverzekeraars. De door hen gestelde eisen zijn onwerkbaar geworden. Door contractvrij te werken verspillen we geen tijd aan onzinnige administratie en kunnen we onze aandacht richten op waar het echt om gaat. Een mens is nu eenmaal zoveel ingewikkelder en vooral zoveel mooier dan je in een standaard protocolletje of vragenlijstje kunt vatten.

 

Steeds meer kritische en gepassioneerde collega's kiezen de weg van het contractvrij werken. We snappen dat dit voor sommige cliënten (financieel) een bezwaar kan zijn en dat vinden we spijtig. Neem contact op als je hierover van
gedachten wilt wisselen.

Kwaliteit
Contractvrij werken als fysiotherapeut betekent natuurlijk niet dat je 'zomaar wat doet'. Bij FemmeFit zijn we lid van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en wordt er
gewerkt volgens de richtlijn van het KNGF. De medewerkers van FemmeFit zijn tevens opgenomen in het Centraal Kwaliteits
Register (CKR*) van het KNGF en zijn BIG** geregistreerd.


* Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) is een register waarin fysiotherapeuten staan ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie zijn opgesteld. Een van de kwaliteitseisen is o.a. over een termijn van 5 jaar een verplicht aantal punten halen m.b.t. bijscholing.
** BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Inschrijving in het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverlener. Ingeschreven staan in het BIG-register houdt mede in dat die persoon een door de overheid erkende opleiding heeft genoten.

Privacyverklaring
Lees ook even onze Privacyverklaring om te zien dat we je gegevens inderdaad alleen gebruiken waarvoor wij ze nodig hebben: VOOR JOU.


Annuleren afspraak
Wanneer je verhinderd bent, dien je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen per telefoon of e-mail. Zo hebben we nog voldoende tijd om een andere cliënt te bellen voor het vrijgekomen tijdstip. Wanneer je later afzegt of zonder bericht de afspraak niet nakomt, dan behouden we ons het recht voor je een rekening te sturen voor deze niet nagekomen afspraak. Deze rekening kun je niet bij je zorgverzekeraar indienen. 


Betaling en Vergoeding
Dat we contractvrij werken, betekent dat je de factuur eerst zelf ontvangt en betaalt. Daarna dien je de rekening voor vergoeding in bij jouw zorgverzekeraar. Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel je vergoed krijgt. Raadpleeg voor het
maken van een afspraak daarom altijd eerst je polisvoorwaarden en/ of mail je verzekeraar vooraf hoeveel je terugkrijgt bij ongecontracteerde zorg. Meer dan 1 fysiotherapiebehandeling op 1 dag declareren is niet toegestaan. Daarom wordt elke behandeling ongeacht de benodigde tijd gedeclareerd als een 'code 1000'.


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Sinds 2011 is de fysiotherapeut vrij toegankelijk en heb je geen verwijsbrief meer nodig van een arts. De fysiotherapeut beoordeelt na een screening zelf of een traject kan worden gestart en/of een bezoek aan de huisarts alsnog nodig is. Als jij dat goed vindt licht de fysiotherapeut de huisarts in over de bevindingen tijdens de screening. Samenwerken met anderen die betrokken zijn bij jouw herstel vind ik heel belangrijk.

Openingstijden
Voor fysiotherapie is FemmeFit geopend op de maandagochtend van 8:00-13:00. Wil je een afspraak maken, klik dan hier.

Is de maandagochtend geen optie, maar wilt u toch graag een afspraak, neem dan even contact op via whatsapp voor de mogelijkheden.
Trainingstijden van groepslessen vind je hier. Wil je een afspraak maken voor personal training? Neem dan even contact op via de mail of whatsapp, in overleg vinden we vast wel een geschikt moment.


Klachtenregeling volgens de WKKGZ
Hoewel FemmeFit staat voor een correcte, professionele en respectvolle omgang, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de praktijk of over mij persoonlijk dan kunt u dit natuurlijk met mij bespreken. Indien wij er in een gesprek niet samen uitkomen, dan kunt u met uw klacht schriftelijk terecht bij de beroepsvereniging voor fysiotherapie, het KNGF.

 

De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.
 

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort


Bent u juist heel erg tevreden? Vertel het een ander, gewoon face to face, via social media of via een review op google.

Contractvrij Werken
bottom of page